INTERVALOVÝ TRÉNINK

Co je to INTERVALOVÝ TRÉNINK?

  • Intervalový trénink je metoda, při které se pravidelně střídá doba (interval) zatížení s vysokou až velmi vysokou intenzitou a interval odpočinku (většinou pasivní).
  • U nás se můžete těšit jak na tabatu, tak prvky HIITu, kruháč, minutové výzvy nebo opakování určitých cviků za danou dobu.
  • Tento typ tréninku dává trenérovi nepřeberné množství možností, jak trénink nastavit. Dáváme tím prostor našim trenérům k seberealizaci. Jsme přesvědčeni o jejich kvalitě, která se tak může naplno projevit.
  • Výhody intervalobého tréninku:
  • Během intervalového tréninku spalujete větší množství energie za kratší čas
  • Čím vyšší je intenzita cvičení, tím více kalorií spálíte
  • Stačí pár minut cvičení a dosáhnete výrazného zlepšení aerobního systému
  • Dosáhnete snazší dýchání v době tréninku i mimo něj
  • Rozvoj svalové síly a vytrvalosti
  • Cvičení je vhodné pro každého (mimo úplných začátečníků a kardiaků), kdo si chce pořádně zacvičit.

Co si vzít na INTERVALOVÝ TRÉNINK?

Sportovní oblečení a čistou obuv do tělocvičny, ručník, pití.