PŘIROZENÝ POHYB

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Co to je PŘIROZENÝ POHYB PRO DĚTI A MLÁDEŽ?

Kurz je vhodný jak pro začátečníky, tak pro děti, které chtějí dále zdokonalovat své dovednosti.

Naše lekce je vhodná i jako doplňkový trénink dětí, věnujícím se jiným sportům. Pomůže zlepšit jejich flexibilitu, silové schopnosti, rychlost, pohybovou koordinaci, orientaci v prostoru a získání kladného vztahu k pohybu.

Na lekcích se budeme systematicky posouvat tak, aby tréninky byly efektivní a zároveň zábavné. Budeme postupovat od základů až po složitější cviky.

V jednotlivých lekcích se zaměříme na: flexibilitu, zpevnění, orientaci v prostoru a na základní parkourové cviky, základy akrobacie (odrazy, dopady, rovnováha, mrštnost, kotouly, stojky, přemety).
Budeme vycházet ze základů gymnastiky, na kterých jsou tyto sporty stavěny.

Naší snahou je především nadchnout děti pro cvičení a to tak, že všestranně, bezpečně a zábavně.

Co si vzít na PŘIROZENÝ POHYB PRO DĚTI A MLÁDEŽ?

Sportovní oblečení a čistou obuv do tělocvičny, ručník, pití.